Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Phòng thí nghiệm Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 - asXD73

Địa chỉ: 59 Lê Lợi, Hải Châu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Vật liệu xây dựng: cát, đá, xi măng, đất
Mẫu thử: Một số bê tông, nhựa, một số mẫu đất nguyên dạng
Thiết bị hiện tại:   Máy kéo thép, máy nén bê tông, máy CPR, máy đầm nén
Thiết bị cần: Một số bê tông, nhựa, một số mẫu đất nguyên dạng