Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Đại học bách khoa - PTN Công nghệ sinh hoc - Phòng sinh học phân tử

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Vi sinh vật
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Máy PCR, máy realtime PCR, bồn điện đi đứng, hệ thống trao đổi ion, sắc ký FPLC
Thiết bị cần: