Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Đại học bách khoa - PTN Công nghệ chế biến dầu khí - PTN xúc tác

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích:
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Thiết bị phân tích nhiễu xạ, kính hiển vi điện tử, quang phổ hồng ngoại, hệ thống đo hấp thụ vật lý tự động
Thiết bị cần: