Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Đại học bách khoa - PTN cơ sở kỹ thuật nhiệt

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích:
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Máy xác định hệ số dẫn nhiệt, trao đổi nhiệt, đối lưu bức xạ
Thiết bị cần: