Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Đại học bách khoa - PTN Cao áp

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Cao áp, vật liệu điện
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Đồng hồ đo điện trở, thiết bị đo điện trở, thiết bị đo tổn thất điện môi, thiết bị kiểm tra cách điện
Thiết bị cần: