Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng 533 - TT thí nghiệm và KĐCT 533

Địa chỉ: 77 Nguyễn Du, Hải Châu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Các vật liệu xây dựng: Đất đá
Mẫu thử: Than kín, bánh xe của bê tông nhựa, Hàm lượng praphin trong nhựa
Thiết bị hiện tại:   Máy siêu âm cọc không nhồi, máy kéo thép, máy nén bê tông
Thiết bị cần: Than kín, bánh xe của bê tông nhựa, Hàm lượng praphin trong nhựa