Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Đại học bách khoa - PTN Hệ thống điện

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: ổn định của hệ thống điện
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Bàn thí nghiệm mô phỏng điều khiển phân bố công suất
Thiết bị cần: