Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Công ty TNHH MTV Las - XD 83

Địa chỉ: 21 Trần Quốc Toản, , Hải Châu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Vật liệu xây dựng: cát, đá, xi măng, đất
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Máy nén bê tông, máy kéo thép
Thiết bị cần: