Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Trung tâm TVGS và KĐXD - PTN Las - XD 74

Địa chỉ: 229 Trường Trinh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Vật liệu xây dựng: cát, đá, xi măng, đất
Mẫu thử: Mẫu thử về hóa, tn nước, tn kéo cáp
Thiết bị hiện tại:   Máy nén bê tông, máy kéo thép, máy siêu âm cọc khoan nhồi, máy TN Mavshall, máy TN CPR
Thiết bị cần: Mẫu thử về hóa, tn nước, tn kéo cáp