Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Cao Đẳng Công Nghệ - PTN công nghệ vật liệu

Địa chỉ: 48 Cao Thắng, Hải Châu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Vật liệu xây dựng
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Máy sấy, lò nung, chế độ chảy của dòng
Thiết bị cần: