Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Cao Đẳng Công Nghệ - PTN quá trình và thiết bị

Địa chỉ: 48 Cao Thắng, Hải Châu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Vật liệu tổng hợp sinh học, vật liệu xây dựng
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Máy chiết tách, máy ly tâm, máy đo độ chảy của dòng, máy đo nhiẹt và áp suất
Thiết bị cần: