Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Cao Đẳng Công Nghệ - PTN công nghệ thực phẩm

Địa chỉ: 48 Cao Thắng, Hải Châu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Mô, biểu bì, máu, dịch, các thành phần hóa học
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Máy hấp thụ, trưng cất, kính hiển vi, chất béo
Thiết bị cần: