Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Cao Đẳng Công Nghệ - PTN hóa cơ bản

Địa chỉ: 48 Cao Thắng, Hải Châu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Các chất hóa học
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Kính hiển vi, máy ly tâm, máy triết tách, tủ sấy
Thiết bị cần: