Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Đại học bách khoa - Xưởng động lực

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Sữa chửa, đại tu các động cơ, sửa máy thi công
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Các loại động cơ, các loại máy gia công cơ khí
Thiết bị cần: