Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Đại học bách khoa - PTN kỹ thuật lạnh

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Nhiệt, điện lạnh
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Máy đo nhiệt, thiết bị làm lạnh
Thiết bị cần: