Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Đại học bách khoa - PTN lò hơi

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Hơi, nhiệt
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Lò hơi, hệ thôgns chế tạo lò hơi
Thiết bị cần: