Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Đại học bách khoa - PTN công trình thủy

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Vật liệu xây dựng
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Nhiệt thủy hóa bê tông, máy kiểm tra cường độ bê tông, thiết bị đo dung trong và độ ẩm của bề mặt đất
Thiết bị cần: