Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Đại học bách khoa - Xưởng điện tử

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Điện tử, viễn thông
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Các bảng mạch, máy đo phát tần số, xếp hàng điện tử
Thiết bị cần: