Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Đại học bách khoa - PTN viễn thông

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Mạng viễn thông
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   ascilloscope 2 kênh, functiongenerator 100-1000 Mhz, Labaratary DC power supply
Thiết bị cần: