Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Đại học bách khoa - PTN công nghệ sinh học - Phòng chuẩn bị môi trường

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Sinh vật
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Máy PCR, tủ lạnh, bể ủ nhiệt, tủ cấy vi sinh
Thiết bị cần: